Zespół Kształcenia Przedszkolnego i Podstawowego nr 1

 Przedszkole Nr 61
Szkoła Podstawowa Nr 87

Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1
Tęczowa 6
80-680 Gdańsk

Telefon: (58) 308-07-46; 798-395-880

Email: sekretariat@zkpp1.edu.gdansk.pl

Strona WWW: http://zkpp1.edu.gdansk.pl/pl

Biuletyn Informacji Publicznej: BIP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: 

e-mail:iod.zkpipnr1@o2.pl