Realizując 6 zadanie w grze terenowej nasi uczniowie wykonali napis TERMOSFERA wykorzystując materiały recyklingowe. Zachęcili tym inne osoby do pomagania innym 😊❤️💪.