Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 87 w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca: Sandra Lewandowska

Wiceprzewodniczący: Michał Treska

Skarbnik: Krystyna Ożarowska

Adres e-mail Rady Rodziców: radarodzicowsp87@wp.pl