Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 87 w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca: Ewelina Augustowska

Wiceprzewodniczący: Michał Treska

Skarbnik: Krystyna Ożarowska