Osoby udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1 w Gdańsku:

 

mgr Magdalena Kornacka-Kowalewska - psycholog szkolny, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, opiekun szkolnego Wolontariatu

mgr Katarzyna Kłos - pedagog szkolny

mgr Dorota Gromak – nauczyciel prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Ewa Niemkiewicz - logopeda