Rok szkolny 2022/2023

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 17:00.

700 – 10 00    Dzień dobry (schodzenie się dzieci do świetlicy szkolnej, dowolne zajęcia według indywidualnych potrzeb dzieci. Przygotowanie do lekcji. 

1000 – 1200    Rozmowy, zabawy, obiad MGW.

1200  - 1300    Poobiedni odpoczynek- ciche zajęcia, uzupełnianie dokumentacji świetlicy. Obiad starszej grupy wiekowej.

1300 – 1400   Zajęcia przy stolikach, pomoc w odrabianiu lekcji, zabawy sportowe na boisku szkolnym

1400–1500  Realizacja zadań dydaktycznych wynikających z „Tematu Tygodnia”.

1500 – 1600  Czytanie wybranych tekstów literackich, pomoc przy odrabianiu prac domowych, projekcje filmów, bajek.  

1600 – 1700  Zajęcia relaksacyjne, zajęcia plastyczne, czas swobodnej zabawy.

 

Uwaga.

Zajęcia i ich kolejność mogą zmienić się w zależności od potrzeb i ilości dzieci.