Zespół Kształcenia Przedszkolnego i Podstawowego nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 87
ul. Tęczowa 6
80-680 Gdańsk
Tel. (058) 308-07-46

  798 395 880

 email: sekretariat@zkpp1.edu.gdansk.pl 

Sekretariat Zespołu czynny codziennie od 8:00 do 16:00

 

Przedszkole Nr 61
ul. Tęczowa 6
80-680 Gdańsk
Tel. (058) 308-07-46
email: przedszkolenr61-wyspa@o2.pl