Dekalacja ostatnio poddana przeglądowi i aktuaizacji dnia 24.03.2023 r.