Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe proponowane dla Uczniów

2022/2023

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Klasa

Termin

Sidorko Katarzyna

Zajęcia kreatywne

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

III

Poniedziałek

8:15 – 9:00

Sidorko Katarzyna

Koło sportowe „Radosny ruch”

III

Poniedziałek

13:00 – 13:45

Sidorko Katarzyna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

III

Czwartek

8:15 – 9:00

Kocoń Monika

SKS

V

Wtorek

8:15 – 9:00

Umerska Małgorzata

Zajęcia kreatywne z matematyki

V

Środa

13:00 – 13:45

Umerska Małgorzata

Koło matematyczne

VI

Piątek

13:00 – 13:45

Kocoń Monika

SKS

VI

Poniedziałek

8:15 – 9:00

Sawicki Piotr

Zajęcia kreatywne z historii

VI

Wtorek

13:00 – 13:45

Bajerowicz Agata

Zajęcia kreatywne z języka angielskiego

VIII

 

Umerska Małgorzata

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

VIII

Poniedziałek

8:15 – 9:00

Kornacka-Kowalewska Magdalena

Kłos Katarzyna

Dorota Gromak

Wolontariat szkolny

"Wolontariat na Wyspie"

IV-VIII

Sawicki Piotr

Samorząd Uczniowski

III-VIII