Konsultacje dla Rodziców/Opiekunów

 

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów do konsultacji z nauczycielami oraz specjalistami (psychologiem, logopedą, pedagogiem szkolnym).

W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić na numery telefonów:

  • 58 308 00 64 – nauczyciele,
  • 58 308 07 46 – poprosić o połączenie z gabinetem specjalistów (psychologiem, logopedą lub pedagogiem szkolnym)