Wyspa Sobieszewska to miejsce klimatyczne i pełne wspaniałych miejsc, takich jak plaża, las czy Mewia Łacha. Jes to także miejsce, gdzie znajduje się Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku.

Szkoła powstała w 1963 roku jako jedna z wielu tzw. "tysiąclatek", przystosowana do przyjmowania dzieci z głębi Polski na wypoczynek wakacyjny. Od początku swej działalności szkoła nie tylko kształciła, ale tworzyła klimat sprzyjający rozwojowi aktywności uczniów poprzez: harcerstwo, liczne koła zainteresowań, udział w festiwalach 
i konkursach.

Wśród jej absolwentów są pedagodzy, lekarze, architekci, inżynierowie, prawnicy i wiele znanych mądrych ludzi.

W latach 2000-2002 dokonano gruntownej modernizacji i rozbudowy placówki.

W 2004 r. powołano Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego 
Nr 1, w skład którego weszło Przedszkole Nr 61 i Szkoła Podstawowa Nr 87.

Od 2004 r. w jednej z sal Przedszkola znajduje się Szkolny Oddział Przedszkolny dzieci 5-6 letnich tzw. "Zerówka".

Od 2006 r. w przedszkolu funkcjonują dwa oddziały przedszkolne dla dzieci 3-4 letnich i 4-5 letnich.

Od 1977 r. do 2012 r. z zajęć przedszkolnych skorzystało 1050 dzieci.

W 2013 roku szkoła obchodziła swoje 50-lecie.

Od roku szkolnego 2017-2018 powrócił oddział klasy 7, natomiast od roku 2018-2019 funkcjonuje także klasa 8.