RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 61

W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

6.30-8.00

Sytuacje edukacyjne, swobodne działania dzieci, przywitanie z dziećmi, tworzenie przyjaznej atmosfery, praca indywidualna i zespołowa, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela

8.00-8.15

Zaplanowanie dnia, zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela

Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela (ćwiczenia poranne)

8.15-8.30

Zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania

8.30-9.00

Śniadanie

9.00-9.30

Zajęcia dydaktyczne

9.30-10.00

Swobodne zabawy

10.00-11.00

Czas organizowany na powietrzu

11.00-11.30

Zabiegi higieniczne i swobodne zabawy

11.30-12.00

Przygotowanie do obiadu i obiad

12.00-14.00

Relaksacja, zabawy organizowane przez nauczyciela, swobodne zabawy, przygotowanie do podwieczorku

14.00-14.15

Podwieczorek

14.15-14.45

Zajęcia dydaktyczne

14.45-16.00

Czas organizowany na powietrzu

16.00 -17.00

Relaks, wspólna zabawa. Rozchodzenie się dzieci.