Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca: Oliwia Michno

Wiceprzewodniczącą: Laura Wrześniewska

Opiekun SU: Piotr Sawicki