Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020 - 2021:

Przewodniczący: Wiktoria Kraśniewska

Wiceprzewodnicząca: Matylda Wrześniewska

Opiekun SU: Piotr Sawicki