Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodniczący: 

Wiceprzewodniczący: 

Opiekun SU: Piotr Sawicki