Nasze przedszkole bierze udział w akcji edukacyjnej pt. : KOŁA STOP...ROBISZ KROK, której celem jest przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym. W ramach akcji ogłoszony został  konkurs, w którym postanowiła wziąć udział grupa Biedronek. Celem konkursu jest przygotowanie trójwymiarowej makiety ze swojej miejscowości, uwzględniającej przejścia dla pieszych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15. 11. 2019 r.   (Wszystkie relacje-zdjęcia można zobaczyć na stronie "Gotowi do drogi" w zakładce zespoły -Biedronki Przedszkole nr 61)