Klasa I i III przystąpiły do międzynarodowego projektu: Czytam z klasa - lekturki spod chmurki. Edycja II. Jest to projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Projekt realizowany będzie od 23 września 2020 r. do 21 czerwca 2021 r. W czasie jego trwania będziemy:

  • rozbudzać u uczniów ciekawość literacką,
  • rozwijać aktywność czytelniczą,
  • doskonalić czytanie ze zrozumieniem oraz aktywne słuchanie,
  • zachęcać rodziców do czytania dzieciom,
  • integrować zespoły klasowe,
  • współpracować z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmacniać więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijać poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie

Koordynatorami projektu są Panie: Beata Zboina – klasa III oraz Katarzyna Sidorko – klasa I.