W listopadzie obchodziliśmy DZIEŃ TUMBO, czyli Dzień Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w Żałobie. Tumbo to pomarańczowy słoń, maskotka - symbol Funduszu Dzieci Osieroconych, który działa od 2006 roku. Tego dnia przy współpracy z Wyspą Skarbów GAK odbyły się pokazy na sali gimnastycznej: gry na instrumencie strunowym,  śpiewu i zajęcia taneczne. W szkole uczniowie wzięli udział w warsztatach nawiązujących do wspierania dzieci i młodzieży w żałobie. Przez tydzień wolontariusze kwestowali stojąc ze skarbonkami charytatywnymi.

Zebraliśmy kwotę 317,59zł. Dziękujemy wszystkim za otwarte serce na potrzeby dzieci osieroconych.