Na zajęciach „Emisja głosu” przewija się temat gwar, ostatnio na tapecie - gwara wielkopolska :) 
To było małe wyzwanie! Dlatego stworzyliśmy własny słownik „Małego Księcia”, a raczej „Księcia Szaranka”.