W ramach innowacji pedagogicznej "Rozpoznawanie liter z dopasowywaniem ich do wyrazów. Rozszerzony program słownictwa"  na rok szkolny 2022/2023 z języka angielskiego w Zerówce prowadzone sa zajęcia z poszerzonym słownictwem względem podstawy programowej. Dzieci poznają wyrazy związane z kolejnością występowania liter w alfabecie. Litery te są przez nich przedstawiane za pomocą własnych układów w grupie, pisania palcem w powietrzu, pisania w zeszytach ćwiczeń i dopasowywania wyrazów z obrazkami do litery występującej na początku wyrazu