2 marca przeprowadzone zostały warsztaty pt. "Jestem eko... segreguję odpady". Celem spotkania było kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, rozwijanie postaw proekologicznych oraz umiejętności segregowania odpadów.