W tym roku po raz kolejny przystępujemy do konkursów Kuratorium Oświaty. W załącznikach znajdują się regulaminy poszczególnych konkursów. Osobą, z którą należy się skontaktować w przypadku chęci udziału jest nauczyciel prowadzący dany przedmiot.