1 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków, ustanowiony na pamiątkę pierwszej na świecie międzynarodowej konwencji o ochronie tej grupy zwierząt. Celem jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające ptakom na całym świecie i zachęcenie do pomocy w ochronie tych zwierząt i ich siedlisk.

Na Wyspie Sobieszewskiej dla ptaków zostały utworzone  dwa rezerwaty ornitologiczne:  rezerwat "Ptasi Raj" i rezerwat "Mewia Łacha".

Stwierdzono  tu prawie 300 gatunków ptaków. Wiele z nich odbywa tutaj swe lęgi, wiele zimuje na wodach otaczających Wyspę, a najwięcej ptaków odwiedza Wyspę w okresie wędrówek, szczególnie jesienią.

Nasi uczniowie wykonali prace plastyczne przedstawiające ptaki Wyspy Sobieszewskiej.