OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 108a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz.910 ze zm.) informuję, że z dniem             

 23 września 2020 r.  na terenie Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku zostanie wprowadzony monitoring.       

 

Elżbieta Głomska

Dyrektor ZKPiP nr 1