Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Przed nami czas zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach związanych z epidemią COVID-19. Do 06 listopada 2020 r. będziemy realizować nowe zadania: edukację na odległość.

Prosimy Uczniów, aby zalogowali się na platformie GPE – potrzebny jest do tego osobny adres e-mail ucznia (inny niż rodzica), następnie należy postępować zgodnie z filmem instruktażowym dotyczącym korzystania z aplikacji TEAMS dostępnym pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCfPjQ0Vl1RD2IpNHiLvVDWg.

Polecamy też inne tutoriale na powyższym kanale.

W celu ułatwienia kontaktu oraz rozszerzenia zakresu wsparcia powstała grupa w aplikacji TEAMS pod nazwą: "Zespół pomocy psychologiczno-pedagogiczne SP 87”. Jest to platforma informacyjna oraz komunikacyjna z zakresu realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Grupę tworzą psycholog, pedagog, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i logopeda szkolny. W celu dołączenia do grupy należy w aplikacji Teams użyć podanego niżej kodu:           

                                                         ru59w2x
lub skorzystać z linka:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac2e5220e37314658b14fa5c5fb40e5a3%40thread.tacv2/conversations?groupId=b1a8b496-18a8-4c79-8d23-94533459a2da&tenantId=34aa31eb-87e3-41/53-aea4-394f74fd8b98

Zapraszamy Państwa do komunikacji z nami za pośrednictwem GPE oraz nowo powstałej grupy oraz do wspólnego tworzenia platformy wymiany informacji.