18 stycznia delegacja naszej szkoły udała się do ECS by oddać hołd zmarłem Prezydentowi Gdańska, Pawłowi Adamowiczowi. Na miejscu uczniowie wpisali się do księgi kondolencyjnej  oraz zapalili znicz do Największego Serca Świata.

Szkołę reprezentowali tego dnia Samorząd Uczniowski w składzie Stanisław Niemkiewicz, Julia Augustowska, Julia Trelewicz oraz uczniowie Patrycja Słowińska, Alicja Słońska oraz Piotr Jermakowicz.

Poniżej treść kondolencji jakie zostały umieszczone w księdze:

W imieniu Społeczności

Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr1 w Gdańsku – Sobieszewie,

składamy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

Pana Prezydenta Miasta Gdańska

Pawła Adamowicza.

 

Panie Prezydencie !

Pozostanie Pan w naszej pamięci osobą zaangażowaną w sprawy Naszego Miasta Gdańska. Otwartą na różnorodne potrzeby środowisk szkolnych. Nie bojącą się wyzwań i życzliwą Ludziom. Będzie Pan dla nas przykładem Człowieka zaangażowanego w sprawy społeczne. Przykładem Samorządowca i Włodarza Miasta.

W imieniu Społeczności

Przedszkola Nr 61 i Szkoły Podstawowej Nr 87

 

Dyrektor ZKPiP Nr 1

Elżbieta Głomska

My,  Uczniowie

Szkoły Podstawowej Nr 87 w Gdańsku – Sobieszewie,

składamy kondolencje Rodzinie

Pana Prezydenta Miasta Gdańska

Pawła Adamowicza.

 

Obiecujemy dbać o dobro naszego Miasta Gdańska.

Być tolerancyjnymi i dbającymi

o siebie nawzajem Ludźmi.

 

 

W imieniu Uczniów SP 87

Samorząd Uczniowski

Julia Augustowska

Julia Trelewicz

Stanisław Niemkiewicz

 

Wolontariat Szkolny:

Patrycja Słowińska

Alicja Słońska

Piotr Jermakowicz