W roku szkolnym 2022/2023 rolę Pocztu Flagowego w naszej szkole pełnili jako chorąży uczeń klasy VI Igor Ożarowski, oraz jako asysta uczennice klasy VIII - Laura Wrześniewska i Iga Szarzyńska. 

Ze względu na fakt, że Laura i Iga w obecnym roku zostaną absolwentkami naszej szkoły, 4 maja doszło do mianowania w ich miejsce dwóch uczennic z klasy VI: Sonii Twardowskiej oraz Wiktorii Kraśniewskiej, które razem z Igorem będą pełniły obowiązki Pocztu w następnym roku szkolnym.

Laurze i Idze bardzo dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły i pełnienie tej ważnej funkcji.