W zwiazku z epidemią Covid-19 opracowany został dokument  Procedury bezpieczeństwa i organizacji pracy w Szkole Podstawowej Nr 87 w Gdańsku w okresie pandemii Covid-19, który obowiązuje na terenie szkoły od 1 września 2020 roku, aż do ich odwołania.

Wszyscy pracownicy, rodzice i uczniowie SP 87 zobowiązani są do stosowania i przestrzegania opisanych procedur. Dokument do pobrania w załączniku.