Klasa VIII wzięła udział w tegorocznej akcji BohaterON. Jest to projekt, który ma celu poszerzyć wśród młodych ludzi wiedzę na temat Powstania Warszawskiego a także uhonorować uczestników tego zrywu.

Uczniowie obejrzeli film, a następnie z pomocą różnych materiałów przygotowali plakaty na temat powstania skupiając się na różnych zagadnieniach np. pierwsze dni powstania, życie codzienne w czasie powstania, spór o powstanie. 

Po zakończeniu prac Uczniowie przedstawili sobie swoje prace, które następnie zostały zawieszone na szkolnym korytarzu tak aby inne klasy również mogły poszerzyć swoją wiedzę na temat powstania.