Dnia 2 października klasa VII i VIII brały udział w prelekcji zorganizowanej w Stacji Ornitologicznej w Górkach Wschodnich o tematyce „Ptaki Bałtyku”.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się  jakie ptaki przebywają nad Bałtykiem, jakie są ich zwyczaje, wymagania oraz zagrożenia.

Pani Alicja omówiła problemy związane z ich ochroną, w szczególności zwróciła uwagę na zachowanie ich siedlisk.