9 czerwca klasa IV, 11 czerwca klasa V wzięły udział w zajęciach organizowanych przez miasto Gdańsk pod nazwą „Rowerowa szkoła”.

W ramach zajęć uczniowie nabywali wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat jazdy rowerem oraz własnego bezpieczeństwa na drodze. Następnie umiejętności Uczniów zostały sprawdzone w praktyce, podczas przejazdu po Wyspie. Przy słonecznej aurze Uczniowie zdobyli wiele nowych i potrzebnych umiejętności prawidłowego działania jako rowerzyści. Ponadto bardzo dobrze się przy tym bawili.