Drodzy Rodzice i Uczniowie

 

Serdecznie zapraszamy Uczniów na  spotkanie z Wychowawcami klas i Nauczycielami

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w różnych godzinach i różnych miejscach naszej szkoły.

 

Uczniowie klas I-IV

Rozpoczęcie roku na sali gimnastycznej. Wchodzimy wejściem od strony bloku sportowego.

Klasę I zapraszamy na godzinę 8.00 

Klasa II zapraszamy na godzinę 9.00

Klasa III zapraszamy na godzinę 9.45

Klasa IV zapraszamy na godzinę 10.30

Każdemu Dziecku może towarzyszyć tylko 1 Rodzic/Opiekun z zachowaniem rygoru sanitarnego (maseczki / przyłbice, dezynfekcja rąk, zachowanie odstępów między innymi uczestnikami spotkania).

Po spotkaniu będzie możliwość zapisania Dziecka na obiady oraz do świetlicy szkolnej.

 

Klasy V-VIII

Zapraszamy na spotkanie z Wychowawcami (bez Rodziców/Opiekunów) w salach zajęciowych. Uczniowie wchodzą wejściem głównym szkoły.

Klasę V i VI zapraszamy do szkoły na 9.00

Klasę VII i VIII  zapraszamy do szkoły na 9.45

 

KSIĄDZ PROBOSZCZ ZAPRASZA NA MSZĘ ŚW. INAUGURUJĄCĄ ROK SZKOLNY 1 WRZEŚNIA O GODZINIE 18.00