6 i 12 września odwiedzili nas funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gdańsku. Tematem spotkania było: "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym". Pierwszym etapem spotkania była pogadanka z dziećmi połączona z instruktażem bezpiecznego przekraczania przez przejście dla pieszych. Następnie dzieci wraz z funkcjonariuszami udały się na przejście dla pieszych celem rzeczywistego i praktycznego zastosowania przepisów oraz sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejętności.