13 listopada 2019 r.  klasa 4 uczestniczyła  w  warsztatach pt. „ Sherlock Holmes  na  tropach  przyrody” w  Stacji  Biologii w Górkach  Wschodnich.

Zajęcia obejmowały takie tematy:

  1. Tropienie zwierząt.
  2. Ślady pozostawiane przez zwierzęta: tropy, ślady żerowania, odchody, pióra, głosy.
  3. Zwierzęca sztuka użytkowa: wytwory zwierzęcych łapek i dziobków
  4. - Co organizmy żywe mówią nam o swoim środowisku?, bioindykatory jakości gleby, wody i powietrza.

       Uczniowie oglądali :prezentacje multimedialna, obserwacje preparatów, obserwacje mikroskopowe, brali udział  w  grach dydaktycznych. Opiekunem klasy IV była Dorota Gromak.