Gdańsk, 14 września 2020 r.

Szanowni Rodzice, 

 

nasza szkoła uczestniczy w akcji X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej 

2 października 2020 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

28.09.-01.10.2020. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.  

02.10.2020. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

  • Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia. 

Na przykład: 

6·?=54

24:?=8 ?:7=6

56=7·?

63:7=?

  • Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).
  • W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Więcej informacji: www.wmtday.org.

 

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

 

           Koordynator Lokalny:                                                                                  Dyrektor:

            Małgorzata Umerska                                                                                                Elżbieta Głomska