Poniżej umieszczamy link do materiałów powitalnych dla osób z doświadczeniem migracyjnym:

https://edu.gdansk.pl/gdanski-pakiet-powitalny.html

Zachęcamy do korzystania i rozpowszechniania.