Przy sprzyjających warunkach pogody klasa V udała się na wycieczkę do zbiornika wodnego "Kazimierz".