W ostatnią sobotę uczestnicy programu SKS odbyli wycieczkę rowerową wokół WYspy Sobieszewskiej. Towarzyszami wycieczki byli również rodzice.

Pogoda i humory dopisały, dystans 30 kilometrów pokonany