Dzieci z oddziału "O" Muchomorki wykonały pracę plastyczną, która jest życzeniami i podziękowaniem dla wszystkich pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej :)