Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1 
---------------------------------------------------

 Szkoła Podstawowa Nr 87
ul. Tęczowa 6
80-680 Gdańsk
Tel. (058) 308-07-46

798-395-880

email: sekretariat@zkpp1.edu.gdansk.pl

----------------------------------------------------

Przedszkole Nr 61
ul. Tęczowa 6
80-680 Gdańsk
Tel. (058) 308-07-46