Organami Zespołu są:
 
Dyrektor Szkoły: Elżbieta Głomska
Wicedyrektor: Beata Stolc
 
  
Rada Pedagogiczna
 
  
Rada Rodziców Szkoły Nr 87 w roku szkolnym 2019/2020
 
Przewodnicząca               Ewelina Augustowska
Wiceprzewodniczący        Michał Treska
Skarbnik                            Krystyna Ożarowska
Protokolantka                    Marlena Jermakowicz
 
 
Rada Rodziców Przedszkola Nr 61 w roku szkolnym 2019/2020:
 
 

1. Dagmara Cheda

2. Agata Stańska

3. Sandra Lewandowska

4. Ewelina Bielecka

 
Samorząd Uczniowski
 
Opiekun: mgr Piotr Sawicki
 

Przewodniczący         Amelia Klimaszewska