Dyrektor:
mgr Elżbieta Głomska tel. 58 308-07-46
e-mail:  e.glomska@zkpp1.edu.gdansk.pl
Przyjęcia interesantów - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w terminie niekolidującym z wykonywanymi czynnościami zawodowymi
 
Wicedyrektor:
mgr Ewa Niemkiewicz  tel. 58 308-00-64
e-mail: e.niemkiewicz@zkpp1.edu.gdansk.pl
Przyjęcia interesantów - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w terminie niekolidującym z wykonywanymi czynnościami zawodowymi

Sekretariat szkoły:
tel./fax 58 308-07-46
e-mail: sekretariat@zkpp1.edu.gdansk.pl

Przyjmowanie interesantów w sekretariacie szkoły:
poniedziałek - piątek 8.00-16.00
 
Sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.​