Stypendia i pomoc materialna dla gdańskich uczniów:

pomoc materialna o charakterze socjalnym - zasiłki i stypendia szkolne,
jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
stypendium za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora szkoły

http://www.gdansk.pl/edukacja,698,9706.html