Opiekę nad Wolontariatem sprawują:

Magdalena Kornacka - Kowalewska

Katarzyna Kłos

Dorota Gromak